ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

ประกาศโดย Admin วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประกาศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศโดย Admin วันที่ 28 ก.พ. 2563

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย Admin วันที่ 15 พ.ย. 2562

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 33 รายการ ณ ศูนย์สนับส

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 พ.ย. 2562

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 020060 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560