ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

        


      ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เดิมชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่ง ที่ 1580/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1280/2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดชลบุรี 2.จังหวัดระยอง 3.จังหวัดจันทบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6.จังหวัดปราจีน 7.จังหวัดสระแก้ว 8.จังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 73 แห่ง


    จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 018085 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560