ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ มูลแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประวัติ :
เบอร์โทร : 038-397233
อีเมล์ : mot_mes@yahoo.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000128 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560