นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ร่วมงานฌาปนกิจศพ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นายเสาร์ อินทร์โยค อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)