วันที่ 5 สิงหาคม​ 2564 นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงพื้นที่ ณ จังหวัดปราจีนบุรี