ผลงานพัฒนาเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ผลงานพัฒนาเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6