ผลการดำเนินงานภารกิจกลุ่มมาตรฐานอาคารฯ 64 ผลการดำเนินงานภารกิจกลุ่มมาตรฐานอาคารฯ 64