ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนัง และแนวรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้าเพดานอาตารมาจรฐานวิศวกรรมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผน