วันที่ 31 สิงหาคม​ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี​