วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการประเมินโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine)