ขอเชิญ เข้าร่วมการสัมมนา รับฝังความคิดเห็นสาธณะ ร่างกฏกระทรวง "กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)"