ประชาสัมพันธ์งาน InterCare Asia 2022 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประชาสัมพันธ์งาน InterCare Asia 2022 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์กา