รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รห