วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน