วันที่ 13 มกราคม 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อพัฒนาการบริการสถานพยาบาลภาครัฐ