ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน