การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา