ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566