ร่วมประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครั้งที่ 11/2566 และร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567