ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS6 Zero Tolerance)” ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567