ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง