ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ