ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ ความยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ ความยาว 50 เมตร